м. Тернопіль, вулиця Пирогова, 2А
Договір публічної оферти

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України) ФОП Гаврилюк Наталія Євгенівна (РНОКПП 3346501061) надалі іменований Продавець і містить усі вагомі умови організації купівлі-продажу як дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин https://chicken-hut.te.ua/ так і в Закладі громадського харчування «Chicken HUT» за адресою вказаною на веб-сайті https://chicken-hut.te.ua/ .
Підтвердженням повної згоди з усіма без виключення умовами цього Договору є акцепт оферти Покупцем (Замовником) шляхом здійснення Замовлення та його Оплати. У разі незгоди з умовами цього Договору – Покупець (Замовник) не акцептує оферту.

1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір публічної оферти визначає особливості купівлі-продажу Товару в Інтернет-магазині та в Закладі громадського харчування «Chicken HUT», застосовується до будь-якого Товару, який запропонований до продажу (купівлі) на сайті інтернет-магазину і в Закладі громадського харчування «Chicken HUT»

2. Терміни та визначення.

2.1. Перелік термінів та визначень.
2.1.1. «Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині чи в Закладі громадського харчування «Chicken HUT», що формує об’єкт угоди сторін, який обраний Покупцем (Замовником).
2.1.2. «Замовлення» – рішення Покупця (Замовника) придбати Товар, оформлене та реалізоване в Інтернет-магазині, а також висловлене рішення через засоби комунікації (телефонний зв'язок, електронна пошта, та інші) чи безпосередньо в Закладі громадського харчування «Chicken HUT».
2.1.3. «Інтернет-магазин» – сайт Продавця https://chicken-hut.te.ua/ призначений для укладення дійсних Договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця (Замовника) із запропонованим Продавцем описом Товарів, які представлені на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційний спосіб продажу товару.
2.1.4. «Покупець (Замовник)» – будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка проявила намір придбати Товар способом здійснення Замовлення та оплатила такий Товар.
2.1.5. «Отримувач» – фізична особа, на ім'я якої здійснюється Доставка Товару, замовленого Покупцем (Замовником).
2.1.6. «Доставка» – безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця (Замовника) або Отримувача Товару. Доставка здійснюється на умовах розділу 8 даного Договору.
2.1.7. «Акцепт оферти» – замовлення та оплата Товару в порядку, визначеному цим договором. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення замовлення та оплати Товару) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
2.1.8. «Оплата» – оплата Товару та послуг Доставки, здійснена на умовах розділу 7 даного Договору.
2.2. Сторони, укладенням публічного договору підтверджують, що згодні з визначеннями усіх термінів, описаних в цьому Договорі, та зобов’язуються не застосовувати іншого трактування, крім того, що обумовлено в Договорі.

3. Предмет Договору.

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві (Замовникові) або Отримувачу Товар в обумовлений з Покупцем термін, а Покупець (Замовник) зобов’язується оплатити Товар на умовах даного Договору.

4. Момент укладення Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти.
4.2. Факт оплати Замовлення є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов цього Договору.

5. Права і обов’язки Сторін.

5.1. Покупець (Замовник) має право:
5.1.1. Добровільно обирати Товари, пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.
5.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.
5.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
5.1.4. Вимагати повернення Оплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
5.1.5. Вносити зміни у Замовлення до його оплати.  
5.2. Покупець (Замовник) зобов’язаний:
5.2.2. Дотримуватися умов цього Договору.
5.2.3. Своєчасно та повною мірою оплатити Товар на умовах цього Договору. Своєчасно та повною мірою оплатити послуги Доставки на умовах цього Договору.
5.2.4. Надавати своєчасну та правдиву інформацію, яка може знадобитися при виконанні Замовлення та Доставки Продавцем і яка однозначно ідентифікує його як Покупця. А також інформацію про адресу Доставки, Отримувача Товару та, при потребі, телефонний номер Отримувача.
5.3. Продавець має право:
5.3.1. Змінювати умови цього Договору і правила Інтернет-магазину, асортимент Товару, ціни на нього, ціни на послуги Доставки, в односторонньому порядку, розміщуючи інформацію на відповідних сторінках Інтернет-магазину. Усі зміни набувають чинності після їх публікації на сайті Інтернет-магазину.
5.4. Продавець зобов’язаний:
5.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою виконання усіх зобов’язань перед Покупцем (Замовником) відповідно до умов даного Договору.
5.4.2. Передати Покупцеві (Замовнику) або Отримувачу Товар у визначеному місці, у визначеній Замовленням кількості та асортименті. Товар, який передається чи доставляється має мати належну якість.
5.4.3. Довести до відома Покупця (Замовника) необхідну і достовірну інформацію про Товар.
5.4.4. Повідомляти Покупця (Замовника) про неможливість виконання зобов’язань перед ним, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.
5.4.5. Не розголошувати інформацію про Покупця (Замовника) та Отримувача і не надавати доступ до цієї інформації третім особам.

6. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець оформляє Замовлення в Інтернет-магазині або будь-яким іншим способом – особисто, у Закладі громадського харчування «Chicken HUT», з допомогою телефонного зв'язку, електронною поштою, з допомогою месенджерів чи через соціальні мережі.
6.2. Для виконання Замовлення Покупець повинен підтвердити дане Замовлення при дзвінку представника Продавця та обов'язково повинна бути повідомлена дата і точний час Доставки або самовивозу, адреса Доставки, ПІБ Покупця (Замовника) та контакти Одержувача.
6.3. Кожен з варіантів зовнішнього вигляду Товару, представленого в Інтернет-магазині – орієнтовний. Він може бути виконаний, згідно представленого на фотографії зображення, але ні в якому разі не є ідентичним даному зображенню. Ціна Товару вказана у Інтернет-магазині не є остаточною. Фінальна вартість Замовлення, вартість Доставки та спосіб Оплати узгоджується із Продавцем будь-якими засобами комунікації.

7. Умови оплати.

7.1. Оплата Замовлення здійснюється шляхом 100% передоплати за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т. ч. за допомогою Інтернет-банкінгу або шляхом іншим шляхом, узгодженим із Продавцем.
7.2. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця зі сплати вартості Замовлення та послуг Доставки вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, а Замовлення приймається до виконання після виконання Оплати.
7.3. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю вартості Замовлення та послуг Доставки в момент виконання Доставки, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.
7.4. У разі неоплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Продавець залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.

8. Обмін та повернення товару.

8.1. Повернення, обмін та повторну доставку Товару Продавець робить з власної ініціативи, залишаючи за собою право відмови у поверненні або обміні Товару належної якості.
8.2. Питання щодо обміну та повернення вищевказаного Товару вирішуються шляхом переговорів.

9. Повернення оплати.

9.1. Повернення Оплати здійснюється тільки при неналежному виконанні Продавцем умов даного Договору у спосіб, узгоджений між Продавцем та Покупцем. 

10. Умови доставки.

10.1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар за допомогою самостійного вивозу (самовивіз) із Закладу громадського харчування «Chicken HUT» або скористатися послугами кур’єрської доставки.
10.2. Кур’єрська доставка здійснюється незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійно доставку Товару. Вартість виконання Доставки узгоджується із Продавцем. 
10.3. Доставка замовленого Товару здійснюється в межах м. Тернополя, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

11. Інші умови.

11.1. Поради та інформація, які надаються Покупцеві (Замовнику) не можуть розглядатися як гарантії.
11.2. Покупець (Замовник) погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільний зв’язок, в тому числі за контактною інформацією, вказаною Покупцем (Замовником) при здійсненні Замовлення. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець (Замовник) може звернутися до Продавця, зробивши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів.
11.3. Покупець (Замовник), акцептуючи даний договір, підтверджує, що повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних” і дає свою згоду (дозвіл) на збір, обробку та зберігання персональних даних.
11.4. Усі спори і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої відносини згідно з чинним законодавством.
11.5. Відповідальність Продавця при не належному виконанні Замовлення та Доставки обмежується сумою, оплаченою за дане Замовлення. 
11.6. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення або Доставки за цим Договором в разі надання Покупцем (Замовником) недостовірної, неправдивої або некоректної інформації.
11.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії обставин непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні обставини, які перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за діючим договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини громадського життя (військові дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. п.), заборонні заходи державних органів. Впродовж цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

01 січня 2024 року

ФОП Гаврилюк Наталія Євгенівна
РНОКПП 3346501061

УКРАЇНА, 47707, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІЛА ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 6

Фактична адреса: 46001, м.Тернопіль, вул. Пирогова, 2а

п/р UA123052990000026001003309885 в АТ КБ "ПриватБанк"

Платник єдиного податку 2 група

Телефон +38(097)-746-90-26
Працюємо із 10:00 до 22:00
+38 067 340 00 11


ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН


КОРЗИНА
Договір публічної оферти


 м. Тернопіль
вулиця Пирогова, 2А